Khắc phục lỗi không save thay đổi trong SQL 2008

Đăng ngày: 25/2/2015
Khi bạn thiết kế một bảng trong CSDL và sau đó cố gắng thực hiện thay đổi cấu trúc bảng dữ liệu vừa tạo
Khi save bạn nhận được hộp thoại tương tự:
 
khac phuc loi
Giải pháp là:
Chọn Tools\ Options\ Designers\ Tables and Designers
Bỏ chọn Prevent Saving Changes that require table re-creation
 
khac phuc loi
 
OK. Vậy là xong, lỗi đã được khắc phục. Có thể save table bình thường mà không bị hỏi