Bao nhiêu bài seo 1 ngày là đủ để lên top google

27/5/2021
Khi mới vào nghề, các Seoer thường luôn đặt cho mình một câu hỏi: Website của mình cần cập nhật bao nhiêu bài trong một ngày để đủ lên Top?.