Bao nhiêu bài seo 1 ngày là đủ để lên top google

11/9/2019
Khi mới vào nghề, các Seoer thường luôn đặt cho mình một câu hỏi: " Website của mình cần cập nhật bao nhiêu bài trong một ngày để đủ lên Top?".