Khắc phục Pin hiện dấu x đỏ và báo lỗi :

26/2/2015
Đây là trường hợp thường xuyên xảy ra khi sử dụng Pin laptop. Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu (98%)