Khắc phục Pin hiện dấu x đỏ và báo lỗi :

27/5/2021
Đây là trường hợp thường xuyên xảy ra khi sử dụng Pin laptop. Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu (98%)