Chạy quảng cáo Facebook

Các hình thức quảng cáo Facebook – Nên chọn loại nào?

30/11/2019
Trong những năm qua, Facebook đã cẩn thận tối ưu hóa từng loại quảng cáo đáp ứng vào từng loại nhu cầu khác nhau của người dùng..