Bảng giá tên miền quốc tế

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ

 

Phí khởi tạo

Duy trì hàng năm

.com | .net

Miễn phí

250.000 VNĐ

.org | .info

Miễn phí

258.000 VNĐ

.us | .biz | .pw

Miễn phí

250.000 VNĐ

.co.uk | .eu   | .name | .de

Miễn phí

265.000 VNĐ

.bz | .ws | .tv | .me

Miễn phí

666.000 VNĐ

.cc

Miễn phí

581.000 VNĐ

.mobi | .in | .com.co | .net.co | .nom.co

Miễn phí

452.000 VNĐ

.asia | .tel | .pro

Miễn phí

366.000 VNĐ

.co

Miễn phí

759.000 VNĐ

.tw | .com.tw | .net.tw | .org.tw | .cn   | .com.cn  

Miễn phí

968.000 VNĐ

.xxx | .jp  

Miễn phí

2.494.000 VNĐ

.photography | .technology | .photos | .equipment | .gallery | .graphics | .lighting | .directory | .today | .tips

Miễn phí

484.000 VNĐ

.guru | .land | .bike | .clothing | .plumbing | .singles | .camera | .estate | .contractors | .construction | .kitchen | .enterprises | .tattoo | .shoes | .sexy | .domains

Miễn phí

742.000 VNĐ

.holdings | .ventures | .diamonds | .voyage | .recipes | .careers

Miễn phí

1.161.000 VNĐ

.company | .systems | .management | .center

Miễn phí

4.042.000 VNĐ

.academy | .computer

Miễn phí

4.300.000 VNĐ